Wymiany i zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący, który zawarł umowę na odległość oraz będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania powyższego terminu niezbędne jest wysłanie przez Kupującego na adres Hurtowni Porcelany pisemnego oświadczenia (oświadczenie do pobrania w zakładce "Wymiany i zwroty" na stronie sklepu internetowego polskaporcelana.pl) przed upływem tego terminu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, 
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  4. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier hazardowych.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni, w stanie niezmienionym, na adres Hurtowni Porcelany, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszty dostawy, związane z odesłaniem towaru, obciążają Kupującego. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Hurtowni Porcelany, a w szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 4. Zwrot należnej Kupującemu kwoty, zostanie dokonany przelewem bankowym, na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego, nie później niż w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki zwrotnej.

Formularz odstąpienia od umowy - wersja .doc
Formularz odstąpienia od umowy - wersja .pdf

Formularz reklamacyjny - wersja .doc
Formularz reklamacyjny - wersja .pdf